Агроном Маркет - Продам - Агрохімічні дослідження

Листова функціанальна діагностика рослин

ID: 865 | 13.04.2022

Вам добре відомо, що часто зовнішніознакипорушеньживленнярослинпроявляютьсятількитоді, коли із-за цихпорушеньвжевідбулисянезворотнівтративрожаю.
Тільки при своєчасномузабезпеченнінеобхіднимиелементамиживлення в оптимальнихспіввідношенняхпротягомусьоговегетаційногоперіодуможливомаксимальневикористаннябіологічногопотенціалу кожного сорту.
Однак, іноді, деякіелементиживленнянакопичуються, тим самим заважаючиіншомуелементупотрапити до рослини.
Метод листовоїдіагностикирослиндозволяєвизначити потребу рослини в тому чиіншомуелементі.
Для проведенняаналізурослинивикористовуєтьсяпортативний фотометр «Агровектор ПФ-014».
Віндаєможливістьпротягом 40 хв. провести експрес-аналізрослини, та визначити потребу рослини в основних макро- мікроелементах, а такождатирекомендації з проведенняпозакореневогопідживлення.
Цейприладдозволяєпроводитидіагностику автономно, в будь-якомумісці, у тому числі в польовихумовах, щоважливо для польових культур у відкритомугрунті.
Наша методика заощаджує Ваш час та кошти, витрачені на надлишковевнесення добрив. А такожробитьможливимотримання максимального результату відвикористаннямікродобрив. Методика базується на реакціїХілла і законіБугераЛамберта-Бера. РеакціяХілла є процесом при якомубарвник( акцептор ) відновлюєтьсяпіддієювільногокиснювиділеногохлорофілом з води, і тим самим змінюєоптичнущільністьрозчину, яку прилад і фіксує. Закон Бугера-Ламберта-Берафізичний закон щовизначаєпослабленняпаралельного пучка світла при поширеннійого в поглинаючомусередовищі.
Методика та прилад не маютьаналогів в Україні.

Вартість: 3500$

Вся Україна

Панасюк ТетянаВiдправлено!

інші оголошення в категорії Агрохімічні дослідження